Revízie plynových a tlakových zariadení pre Vaše podnikanie a domácnosť.

Už 10 rokov poskytujeme naše služby v oblasti energetiky.

Kontakt: +421 911 240 137

Spokojný klienti


Služby


Revízie plynových zariadení

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky na všetkých typoch vyhradených technických zariadeniach plynových a tlakových. Revízie plynových zariadení, tlakové skúšky a skúšky tesnosti. Prehliadky plynových kotlov, plynovodov a zabezpečenie úradných skúšok na technickej inšpekcií.

Revízie tlakových zariadení

Vykonávam odborné prehliadky a odborné skúšky, skúšky po oprave, vnútorné prehliadky a tlakové skúšky. Zabezpečujem úradné skúšky na technickej inšpekcií a kompletné opravy tlakových zariadení.

Školenia a skúšky pre obsluhu VTZ

Odborná príprava a následné preskúšanie obsluhy VTZ plynových aj tlakových.Možnosť zabezpečiť školenie BOZP.

Kontakt

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa