Orientačný cenník na rok 2017

Plynové zariadenia

1.Odborná prehliadka a odborná skúška plynových kotlovdo 100 kW85,00 €
2.od 100 kW do 500 kW
95,00 €
3.nad 500 kW
125,00 €
4.NTL rozvod a RaMZ
100,00 €
5.STL rozvod s RaMZ
150,00 €
6.Tlaková skúška a skúška pevnosti rozvodov zemného plynu
100,00 €

Tlakové zariadenia

1.Skúška po opravetlaková nádoba do 100 litrov objemu
65,00 €
tlaková nádoba od 100 litrov do 1000 litrov
85,00 €
tlaková nádoba nad 1 000 litrov:
115,00 €
2.Prvá vonkajšia a opakovaná vonkajšia prehliadka
TN do 100 litrov
25,00 €
TN od 100 do 1 000 litrov
40,00 €
TN nad 1 000 litrov
60,00 €
3.Vnútorná prehliadka
tlaková nádoba do 100 litrov objemu
35,00 €
tlaková nádoba od 100 do 1 000 litrov objemu
50,00 €
tlaková nádoba nad 1 000 litrov objemu
80,00 €
4.Tlaková skúška
tlaková nádoba do 100 litrov objemu
100,00 €
tlaková nádoba od 100 do 1 000 litrov objemu
150,00 €
tlaková nádoba nad 1 000 litrov objemu
300,00 €

Ostatné služby

1.Miestny prevádzkový poriadok
100,00 €
2.Školenia a skúšky obsluhy VTZplynových
50,00 € / 1 osoba
tlakových
50,00€ / 1 osoba
3.Odborná technická pomoc v oblasti VTZ plynových a tlakových
10,00 €
4.Odborné práce na VTZ plynových a tlakových
10,00 €