Revízny technik vyhradených technických zariadení plynových a tlakových

Tejto problematike sa venujem od roku 2006. Spolupracujem s veľkými aj malými firmami, pracujem pre hoteli aj wellness centrá a štátne inštitúcie. Všetky školenia a preskúšania som absolvoval u TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať činnosť revízneho technika plynových zariadení mi vydala organizácia TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Banská Bystrica a oprávnenie o spôsobilosti vykonávať revízneho technika tlakových zariadení mi vydal inšpektorát práce Banská Bystrica.

Vladimír Cupra